βαπόρι

Μεταφράσεις

βαπόρι

(́va'pori)
ουσιαστικό ουδέτερο
καράβι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close