βαρβαρικός

Μεταφράσεις

βαρβαρικός

barbaric

βαρβαρικός

barbare

βαρβαρικός

هَمَجِيّ

βαρβαρικός

barbarský

βαρβαρικός

barbarisk

βαρβαρικός

barbarisch

βαρβαρικός

brutal

βαρβαρικός

barbaarinen

βαρβαρικός

barbarski

βαρβαρικός

barbaro

βαρβαρικός

野蛮な

βαρβαρικός

미개한

βαρβαρικός

barbaars

βαρβαρικός

barbarisk

βαρβαρικός

barbarzyński

βαρβαρικός

bárbaro

βαρβαρικός

варварский

βαρβαρικός

barbarisk

βαρβαρικός

ป่าเถื่อน

βαρβαρικός

barbarca

βαρβαρικός

man rợ

βαρβαρικός

野蛮
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close