βαρεία

Μεταφράσεις

βαρεία

grave, accent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close