βαρελίσιος

(προωθήθηκε από βαρελίσια)
Μεταφράσεις

βαρελίσιος

(vare'lisços)

βαρελίσια

(vare'lisça)

βαρελίσιο

(vare'lisço)
επίθετο
που προέρχεται από βαρέλι βαρελίσιο κρασί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close