βαρογράφος

Μεταφράσεις

βαρογράφος

барограф
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close