βαρομετρικός

Μεταφράσεις

βαρομετρικός

barometric

βαρομετρικός

barométrique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close