βαρόνος

Μεταφράσεις

βαρόνος

(va'ronos)

βαρόνη

baron (va'roni) θηλυκό
ουσιαστικό
τίτλος ευγενείας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close