βαρύτητα

Μεταφράσεις

βαρύτητα

gravity, weightgravitationгравитация (́va'ritita)
ουσιαστικό θηλυκό
1. φυσική δύναμη που έλκει ένα σώμα στο κέντρο της Γης ο νόμος της βαρύτητας
2. μεταφορικά σπουδαιότητα ένα επιχείρημα που έχει βαρύτητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close