βασανισμός

Μεταφράσεις

βασανισμός

torture
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close