βασιλείο

Μεταφράσεις

βασιλείο

kingdom, realm
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close