βγάζω από την πρίζα

Μεταφράσεις

βγάζω από την πρίζα

odpojit

βγάζω από την πρίζα

trække stikke ud

βγάζω από την πρίζα

rausziehen

βγάζω από την πρίζα

unplug

βγάζω από την πρίζα

desenchufar

βγάζω από την πρίζα

irrottaa pistoke

βγάζω από την πρίζα

débrancher

βγάζω από την πρίζα

isključiti

βγάζω από την πρίζα

staccare

βγάζω από την πρίζα

プラグを抜いて電源を断つ

βγάζω από την πρίζα

플러그를 뽑다

βγάζω από την πρίζα

de stekker uittrekken

βγάζω από την πρίζα

koble fra

βγάζω από την πρίζα

wyłączyć z sieci

βγάζω από την πρίζα

desligar

βγάζω από την πρίζα

вынуть вилку из розетки

βγάζω από την πρίζα

dra ur kontakten

βγάζω από την πρίζα

ถอดปลั๊ก

βγάζω από την πρίζα

fişten çekmek

βγάζω από την πρίζα

tháo phích cắm

βγάζω από την πρίζα

拔去插头
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close