βγάλσιμο

Μεταφράσεις

βγάλσιμο

('vɣalsimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
ιατρική εξάρθρωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close