βδέλλα

Μεταφράσεις

βδέλλα

Blutegel

βδέλλα

leech

βδέλλα

sanguijuela

βδέλλα

sangsue

βδέλλα

sanguisuga

βδέλλα

hirudo

βδέλλα

bloedzuiger

βδέλλα

sanguessuga
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close