βδέλυγμα

Μεταφράσεις

βδέλυγμα

abomination

βδέλυγμα

abomination
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close