βδελυρός

Μεταφράσεις

βδελυρός

detestable, hideous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close