βεβαίως

Μεταφράσεις

βεβαίως

certainly
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close