βεβαιώνομαι

Μεταφράσεις

βεβαιώνομαι

ensure (veve'onome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
σιγουρεύομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close