βερικοκιά

Μεταφράσεις

βερικοκιά

caisapricot (veriko'ca)
oπωροφόρο δέντρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close