βερμπαλιστής

Μεταφράσεις

βερμπαλιστής

verbal, verbalist

βερμπαλιστής

verbum
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close