βιβλιάριο

Μεταφράσεις

βιβλιάριο

bookкнигаหนังสือספרlibroكتابboekКнигаBuchlivreBokKnihalivrolibroKirjaBog (vivli'ario)
ουσιαστικό ουδέτερο
επίσημο έντυπο σε σχήμα μικρού βιβλίου βιβλιάριο υγείας βιβλιάριο καταθέσεων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close