βιοαποσυντιθέμενος

Μεταφράσεις

βιοαποσυντιθέμενος

biodegradable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close