βιομηχανία

Μεταφράσεις

βιομηχανία

industryindustrioindustrieصِنَاعَةٌprůmyslindustriIndustrieindustriateollisuusindustrijaindustria産業산업industrieindustriprzemysłindústriaиндустрияbranschอุตสาหกรรมendüstricông nghiệp工业工業промишленост (viomixa'nia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. μαζική παραγωγή προϊόντων βιομηχανία χημικών
2. μεταφορικά σύστημα μαζικής παραγωγής η βιομηχανία του θεάματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close