βιώνω

Μεταφράσεις

βιώνω

(vi'ono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ζω έντονα μια εμπειρία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close