βιώσιμος

Μεταφράσεις

βιώσιμος

viable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close