βλάστηση

Μεταφράσεις

βλάστηση

نَبَاتvegetacevegetationVegetationvegetationvegetaciónkasvillisuusvégétationraslinjevegetazione草木식물vegetatievegetasjonwegetacjavegetaçãoрастительностьväxtlighetพืชผักbitki örtüsüthực vật植被растителност植被 ('vlastisi)
ουσιαστικό θηλυκό
το σύνολο των φυτών μιας περιοχής τροπική βλάστηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close