βλάσφημος

Μεταφράσεις

βλάσφημος

blasphemous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close