βλέννα

Μεταφράσεις

βλέννα

mucus, mucilage, snot
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close