βλέψη

Μεταφράσεις

βλέψη

aim, ambition, aspiration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close