βλήμα

Μεταφράσεις

βλήμα

projektil

βλήμα

projectile

βλήμα

proyectil

βλήμα

ammus

βλήμα

projectile

βλήμα

proiettile

βλήμα

projectiel

βλήμα

prosjektil
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close