βλακείες

Μεταφράσεις

βλακείες

nonsense, rubbish
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close