βλαντζί

Μεταφράσεις

βλαντζί

Leber

βλαντζί

liver

βλαντζί

hígado

βλαντζί

maksa

βλαντζί

foie

βλαντζί

máj

βλαντζί

fegato

βλαντζί

간장

βλαντζί

lever

βλαντζί

wątroba

βλαντζί

fígado

βλαντζί

печень
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close