βλαπτικός

Μεταφράσεις

βλαπτικός

harmful

βλαπτικός

nuisible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close