βλαστός

Μεταφράσεις

βλαστός

offshoot, shoot (vla'stos)
ουσιαστικό αρσενικό
μέρος φυτού πάνω από το έδαφος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close