βοδινός

(προωθήθηκε από βοδινή)
Μεταφράσεις

βοδινός

(voði'nos) αρσενικό

βοδινή

(voði'ni) θηλυκό

βοδινό

(voði'no) ουδέτερο
επίθετο
κρέας από βόδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close