βοηθός δασκάλου

Μεταφράσεις

βοηθός δασκάλου

مُساعِد الـمَدْرَسَة

βοηθός δασκάλου

třídní asistent

βοηθός δασκάλου

hjælpelærer

βοηθός δασκάλου

Assistenzlehrkraft

βοηθός δασκάλου

classroom assistant, teacher's aide

βοηθός δασκάλου

maestro auxiliar, profesor auxiliar

βοηθός δασκάλου

koulunkäyntiavustaja

βοηθός δασκάλου

assistant scolaire

βοηθός δασκάλου

pomoćnik učitelja

βοηθός δασκάλου

assistente di classe

βοηθός δασκάλου

教室助手

βοηθός δασκάλου

보조 교사

βοηθός δασκάλου

hulponderwijzer

βοηθός δασκάλου

hjelpelærer

βοηθός δασκάλου

asystent nauczyciela

βοηθός δασκάλου

assistente de sala de aula

βοηθός δασκάλου

лаборант

βοηθός δασκάλου

lärarassistent

βοηθός δασκάλου

ครูผู้ช่วยในห้องเรียน

βοηθός δασκάλου

yardımcı öğretmen

βοηθός δασκάλου

trợ giảng

βοηθός δασκάλου

课堂助教
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close