βολβός

Μεταφράσεις

βολβός

bulbbulbe (vol'vos)
ουσιαστικό αρσενικό
βοτανική υπόγειο τμήμα φυτού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close