βοοειδής σπογγοειδής εγκεφαλοπάθεια

Μεταφράσεις

βοοειδής σπογγοειδής εγκεφαλοπάθεια

bovine spongiform encephalopathy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close