βορεινός

Μεταφράσεις

βορεινός

směřující na sever

βορεινός

nordgående

βορεινός

nach Norden führend

βορεινός

northbound

βορεινός

en dirección norte

βορεινός

pohjoiseen menevä

βορεινός

en direction du nord

βορεινός

koji vodi na sjever

βορεινός

verso nord

βορεινός

北行きの

βορεινός

북쪽으로 가는

βορεινός

in noordelijke richting

βορεινός

nordgående

βορεινός

skierowany na północ

βορεινός

nordgående

βορεινός

ซึ่งไปทางเหนือ

βορεινός

kuzeye doğru

βορεινός

về phía bắc

βορεινός

北行的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close