βορειοανατολικός

Μεταφράσεις

βορειοανατολικός

northeast

βορειοανατολικός

nord-est
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close