βορινός

Μεταφράσεις

βορινός

(vori'nos) αρσενικό

βορινή

(vori'ni) θηλυκό

βορινό

(vori'no) ουδέτερο
επίθετο
με προσανατολισμό το βορρά η βορινή μεριά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close