βοσκή

Μεταφράσεις

βοσκή

herbage, pasture
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close