βουβάλι

Μεταφράσεις

βουβάλι

kerbau

βουβάλι

буйвол

βουβάλι

bubale, buffle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close