βουλευτής

Μεταφράσεις

βουλευτής

parliament, mpdéputélidعضوMedlemMedlemMitgliedสมาชิกחברmembro (vule'ftis)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
εκλεγμένο μέλος της Βουλής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close