βουλιμικός

(προωθήθηκε από βουλιμική)
Αναζητήσεις σχετικές με βουλιμική: ανορεξία
Μεταφράσεις

βουλιμικός

(vulimi'kos) αρσενικό

βουλιμική

(vulimi'ci) θηλυκό

βουλιμικό

(vulimi'ko) ουδέτερο
επίθετο
που πάσχει από βουλιμία είμαι βουλιμικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close