βουλκανισμός

Μεταφράσεις

βουλκανισμός

vulcanism, vulcanization

βουλκανισμός

vulcanisation

βουλκανισμός

вулканизация
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close