βούβαλος

Μεταφράσεις

βούβαλος

bubulus

βούβαλος

buffalo

βούβαλος

جاموسَة

βούβαλος

buvol

βούβαλος

bøffel

βούβαλος

Büffel

βούβαλος

búfalo

βούβαλος

puhveli

βούβαλος

buffle

βούβαλος

bivol

βούβαλος

bufalo

βούβαλος

水牛

βούβαλος

버팔로

βούβαλος

bizon

βούβαλος

bøffel

βούβαλος

bawół

βούβαλος

búfalo

βούβαλος

бизон

βούβαλος

buffel

βούβαλος

กระบือ

βούβαλος

bufalo

βούβαλος

con trâu

βούβαλος

水牛
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close