βούληση

Μεταφράσεις

βούληση

volition, will

βούληση

volonté
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close