βούλωμα

Μεταφράσεις

βούλωμα

PlugתקעPlugPlug ('vuloma)
ουσιαστικό ουδέτερο
πώμα, φελλός το βούλωμα της σαμπάνιας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close