βούρκος

Μεταφράσεις

βούρκος

('vurkos)
ουσιαστικό αρσενικό
η λάσπη σε στάσιμα νερά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close