βούρνα

Μεταφράσεις

βούρνα

basin, sink
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close